Tạo Khung Bình Luận Mới Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh.

Tạo Khung Bình Luận Mới Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh.

Mở Đầu: Các bạn thấy có thích phần khung bình luận mới nhỏ nhỏ xinh xinh của mình kg ạ. Bạn có thích không ạ. Nếu thích thì hôm nay các bạ...
8 Comment 12 tháng 3
Mở Đầu: Các bạn thấy có thích phần khung bình luận mới nhỏ nhỏ xinh xinh của mình kg ạ. Bạn có thích không ạ. Nếu thích thì hôm nay các bạn được thỏa mản rồi. Vì ngay bài này mình sẽ share cho các bạn đoạn code ngắn thôi là bạn có thể làm đc rồi :)
Bước 1: Login Blogger => Bố Cục
Bước 2: Thêm tiện ích HTML
Bước 3: Chèn đoạn code phía dưới vào khung.
Bước 4: Lưu lại là xong
<style type="text/css">
a.nxhuyrocketa{color:#777}
#nxhuyrocket .avatarImage,#nxhuyrocket .noi-dung{position:relative;border:1px solid #eee}
#nxhuyrocket .avatarImage{margin:1px 10px 0 0}
#nxhuyrocket .avatarImage,#nxhuyrocket .avatarRound{width:30px;height:30px}
#nxhuyrocket .avatarImage{margin:1px 10px 0 0}
#nxhuyrocket .avatarImage,#nxhuyrocket .noi-dung{position:relative}
.trai{float:left}
#nxhuyrocket .name{position:absolute;top:-5px;right:-21px;background:none repeat scroll 0% 0% #EEE;padding:2px 4px;line-height:16px;color:#777}
#nxhuyrocket .noi-dung{background:#F9F9F9;padding:13px 10px 4px;width:80%}
</style>
<div id='nxhuyrocket'>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function nxhuyrocket(e){var t;t='<ul>';for(var n=0;n<numComments;n++){var r,i,s,o;if(n==e.feed.entry.length)break;t+="<li>";var u=e.feed.entry[n];for(var a=0;a<u.link.length;a++){if(u.link[a].rel=="alternate"){r=u.link[a].href}}
for(var f=0;f<u.author.length;f++){i=u.author[f].name.$t;s=u.author[f].gd$image.src}
if(s.indexOf("/s1600/")!=-1){s=s.replace("/s1600/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(s.indexOf("/s220/")!=-1){s=s.replace("/s220/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(s.indexOf("/s512-c/")!=-1&&s.indexOf("https:")!=0){s="https:"+s.replace("/s512-c/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(s.indexOf("blogblog.com/img/b16-rounded.gif")!=-1){s="https://1.bp.blogspot.com/-NAMZejK41So/T0evV0_SSUI/AAAAAAAACso/ol6-PKkZipA/s"+avatarSize+"/md_blogger_logo.png"}else if(s.indexOf("blogblog.com/img/openid16-rounded.gif")!=-1){s="https://4.bp.blogspot.com/-k0U7v1WpNRs/T0euKMHQi_I/AAAAAAAACsg/DNqzinhvxt4/s"+avatarSize+"/md_openid_logo.png"}else if(s.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif")!=-1){if(defaultAvatar.indexOf("gravatar.com")!=-1){s=defaultAvatar+"&s="+avatarSize}else{s=defaultAvatar}}else{s=s}
if(showAvatar==true){if(roundAvatar==true){o="avatarRound"}else{o=""}
t+='<div class="trai avatarImage"><img class="'+o+'" src="'+s+'" alt="'+i+'" height="'+avatarSize+'" width="'+avatarSize+'" /></div>'}
t+="<div class='trai noi-dung'><span class='name'>"+i+"</span>";var r=r.replace(/<.*?>/ig,'');var l=u.content.$t;var c=l.replace(/(<([^>]+)>)/ig,"");if(c!=""&&c.length>characters){c=c.substring(0,characters);c+="&#8230;"}else{c=c}
t+='<a class="nxhuyrocketa" rel="nofollow" href="'+r+'">'+c+"</a></div>";t+="<div style='clear: both'/></li>"};document.getElementById('nxhuyrocket').innerHTML=t}
var numComments = numComments || 5,
  avatarSize = avatarSize || 30,
  characters = characters || 30,
  defaultAvatar = defaultAvatar || "https://lh5.googleusercontent.com/-5YeC_6-32nw/UPb7SL-uGXI/AAAAAAAABWE/QJRpUV7G9bc/s30/personal.png",
  showAvatar = "undefined" === typeof showAvatar ? !0 : showAvatar,
  roundAvatar = "undefined" === typeof roundAvatar ? !0 : roundAvatar,
  hideCredits = "undefined" === typeof hideCredits ? !1 : roundAvatar
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.huyrocket.ml/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=nxhuyrocket&amp;max-results=5"></script></div>
 Nguồn: Đồng Việt
Tạo Khung Bình Luận Mới Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh. Tạo Khung Bình Luận Mới Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh.Game Mobi8.8stars based on9reviews Mở Đầu: Các bạn thấy có thích phần khung bình luận mới nhỏ nhỏ xinh xinh của mình kg ạ. Bạn có thích không ạ. Nếu thích thì hôm nay các bạ...

Bình luận:

8 nhận xét:

  • Blog bạn bè:
  • Đặt Liên Kết
  • Niệm Style
  • Hưng Star
  • PRINCE DESIGN
  • z0mbie.win
  • Dân 47
  • Star Quốc
  • Tiểu Bảo Blog
  • Kênh IT