Một Chặn Đường Dài Để Trở Thành Một Lập Trình Viên Của Tôi.

Một Chặn Đường Dài Để Trở Thành Một Lập Trình Viên Của Tôi.

30 bình luận
- Hiếm khi tôi viết một bài về bản thân tôi, vì tôi không biết cách nào để có thể bộc lộ hết ra ngoài được. Thì sau một thời gian ... Xem Tiếp

PSD Ảnh Bìa - Bầu Trời.

15 bình luận , ,
- Trên đời ngoài biển ra, thì bầu trời chính là một nguồn không gian vô tận. Nó chứa nhiều bí mật và cảm xúc của con người. Vì thế hãy ... Xem Tiếp